Upocoming event

Pogovor v sklopu Konference o prihodnosti Evrope: Cena antropena – Proti energetski revščini

Soočamo se z globalno energetsko krizo, pred zimo pritiskajo podražitve električne energije, zemeljskega plina ter ostalih energentov. Kaj so razlogi za nastalo zaostritev, ki povzroča socialne stike najranljivejšega dela prebivalstva? Zakaj so države energetiko povsem prepustile trgu namesto, da bi v osredju ohranile kakovostno oskrbo prebivalstva? Kakšen nabor ukrepov omogoča EU? In kako se dolgoročneje boriti proti energetski revščini, proti kateri pospešeno drsimo? O tem bomo spregovorili sodelujoči z državljani na dogodku v sklopu Konference o prihodnosti Evrope #COFOE

PRITLIČJE, Mestni trg 2, 1000 Ljubljana – Facebook stream

10:00
Klemen Grošelj / Renew Europe - COFOE

Kakšna naj bo prihodnost socialne ekonomije v Sloveniji in EU?

Panel v okviru Konference o prihodnosti Evrope z imenom »Kakšna naj bo socialna ekonomija v Sloveniji in EU?«, 5. novembra ob 14. uri v Vetrinjskem dvoru v Mariboru. Izzivi, ki so pred nami nadvse kličejo po pridruževanju različnih alternativnih modelov ekonomije. Vprašanja vezana na zasledovanje temeljnih ciljev zelene transformacije, digitalizacije ter okrevanje po pandemiji COVID 19 bodo zagotovo kvalitetnejše obravnavana z vključevanjem socialne ekonomije. Za Evropsko unijo predstavlja socialna ekonomija močno komponento evropskega ekonomskega modela in zelo pomembno aktivnost v promoviranju socialne kohezije in demokracije. Skupaj z državljankami in državljani želimo odgovoriti na prihajajoče izzive na področju socialne ekonomije tako v EU kot v Sloveniji. Na panelu bodo več o socialni ekonomiji spregovorili: – Karolina Babič, CAAP, – Jasna Beršnjak, AKTIVIRAJ SE in – Živa Lopatič, Zadruga BUNA z. o. o.

Vetrinjski dvor, 2000 Maribor

14:00
Klemen Grošelj / Renew Europe - COFOE

Multikulturnost in Evropa

V sklopu Konference o prihodnosti Evrope vas vabim na panel z naslovom Multikulturnost in Evropa, ki bo v petek, 22. oktobra 2021, ob 12.30 uri v banketni dvorani v Hiši kulinarike v Novem mestu, Glavni trg 30. Na razpravi se mi bodo pridružili tudi: – Tina Cigler (strokovna sodelavka DRPD Novo mesto), – Prof. dr. Jure Gombač (višji znanstveni sodelavec, Inštitut za izseljenstvo in migracije ZRC SAZU), – Miroslav Strniša (strokovni sodelavec DRPD Novo mesto), V razpravi z državljani se bomo dotaknili pomembnih vprašanj in tematik s področja migracij in multikulturnosti, ki bodo imeli vpliv na prihodnost Slovenije kot Evropske unije.

Hiša kulinarike – Novo mesto, Glavni trg 30.

12:30

Okrogla miza “MLADI IN OSAMOSVOJITEV”

Izziv starajoče se družbe ni samo reševanje vprašanj starejših in dolgotrajne oskrbe. Potrebujemo celovit medgeneracijski pristop, ki bo temeljil na širokem dojemanju solidarnosti in ne na solidarnosti, ki se kaže samo z izplačevanjem pokojnin in različnih zavarovanj. Potrebujemo pristop, s katerim bomo bremena družbe enakomerno razporedili in vsem omogočili ustrezno kakovost življenja in blagostanja. Za to potrebujemo pokojninsko in zdravstveno reformo ter razvojni preboj, ki edini lahko omogoči na eni strani zaposlitve, ki bodo mladim omogočile osamosvojitev, in na drugi strani dodano vrednost, ki jo potrebujemo za razvoj in višji življenjski standard. Prepričani smo, da le, če bomo živeli za sedanjost in prihodnost, bomo kot družba generacijsko povezani in kot država uspešni. In tako, kot moramo biti solidarni s starejšimi, moramo biti solidarni tudi z mladimi. Vljudno vas vabimo, da se udeležite okrogle mize, ki bo potekala prek Facebookove strani stranke dr. Klemna Grošlja, evropskega poslanca RENEW EUROPE ter stranke LMŠ, in sicer v četrtek, 23. septembra, ob 11. uri. Sodelujoči: – dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec RENEW EUROPE / LMŠ – Marjan Šarec, predsednik LMŠ – Nik Prebil, poslanec LMŠ DZ in predsednik podmladka LMŠ UPI – Ines Elisabeth Holzegger, The European Liberal Youth – Klemen Ploštajner (Zadrugatorji) – Maja Drobne (Kulturno izobraževalno Društvo PiNA) Udeleženci okrogle mize bodo poskušali poiskati odgovore in predstaviti primere dobrih praks s področja stanovanjske problematike, izobraževalnega sistema in delovnih mest, treh glavnih stebrov, ki lahko prispevajo h kakovostnemu in hitremu osamosvajanju mladih in napredku družbe. Če boste imeli s področja obravnavanih tem vprašanje, jih, prosimo, izpišite pod videom in na nekatera bomo poskušali odgovoriti.

Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana

11:00
Renew Europe

Srečanje z nemško veleposlanico Natalie Kauther ter francosko veleposlanico Florence Ferarri

Cesta 27. aprila 51, 1000 Ljubljana

9:00
Nemško veleposlaništvo v Sloveniji

OKROGLA MIZA – “Energetska zelena preobrazba Slovenije – vloga jedrske energije in obnovljivih virov”

Sodelujoči se bodo v razpravi dotaknili številnih pomembnih vprašanj v energetiki, tudi o vlogi jedrske energije in vodika ter zakaj hidro potencial (Srednja Sava) ter potenciala vetra in sonca niso izkoriščeni. Z video nagovorom in pogledom na razvoj energetske zelene prihodnosti pa bo sodeloval tudi evropski poslanec iz Francije, član Odbora za industrijo, raziskave in energetiko v Evropskem parlamentu Christophe Grudler.

Hotel Slon

11:00
Klemen Grošelj / Renew Europe

“Voda je nacionalno bogastvo. Kako ga upravljamo?”

Varstvo in obnavljanje narave sta pomembna zaveznika v boju proti podnebnim spremembam in zagotavljanju blagostanja sedanjim in prihajajočim rodovom človeške družbe. Ko gre za vodovarstvena območja in pitno vodo, ne smemo sklepati kompromisov. V luči predlaganih sprememb Zakona o vodah vas Klemen Grošelj evropski poslanec (Renew Europe/LMŠ) vabi k spremljanju okrogle mize »Voda je nacionalno bogastvo. Kako ga upravljamo?« , ki bo potekala ob mednarodnem dnevu voda v ponedeljek, marca 2021, ob 12.30 uri v hotelu Slon. Poleg gostitelja dr. Grošlja, evropskega poslanca, bodo na okrogli mizi sodelovali tudi: – dr. Lidija Globevnik, predsednica Društva vodarjev Slovenije – prof. dr. Mihael Jožef Toman, vodja Skupine za limnologijo na Biotehniški fakulteti, predstojnik Katedre za ekologijo in varstvo okolja in prodekan za biologijo Biotehniške fakultete in – Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ v Državnem zboru RS, član CI, ki je imela 2016 pomembno vlogo pri vpisu neodtujljive pravice do pitne vode v Ustavo RS Sodelujoči se bodo v strokovni razpravi, ki bo naslovila številne problematike na področju voda – stanje voda v Sloveniji, evropske zakonodaje na področju voda ter kateri ukrepi so nujno potrebni za zaščito voda, med drugim osredotočili tudi na nedavni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki predstavlja neposredno grožnjo vodnim virom. Sogovorniki bodo predstavnikom medijev na voljo za individualne izjave po zaključku dogodka (predvidoma ob 13.45 uri). Okroglo mizo boste lahko spremljali tudi v živo prek Facebook strani stranke LMŠ in dr. Grošlja, evropskega poslanca.

Hotel Slon

12:30
Klemen Grošelj / Renew Europe

NACIONALNI NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST : (RE)VIZIJA porabe bodočih evropskih sredstev

Razprava bo razdeljena na evropsko in slovensko perspektivo. Med drugim bosta predstavljena pregled dogajanja v zvezi s skladom in nacionalnim načrtom, s poudarkom na nujnosti ne le investicij, pač pa tudi reform, ter vizija odgovorne fiskalne spodbude v okviru produktivnega namena razvojne prebojnosti in ustvarjanja delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Govorci bodo spregovorili še o tem, zakaj je ta dokument tako zelo pomemben, dotaknili pa se bodo tudi groženj za črpanje teh sredstev ter pojasnili kje, kako in zakaj bi moral proces oblikovanja nacionalnega načrta teči drugače.

Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana

11:00
Klemen Grošelj / Renew Europe

Gospodarsko okrevanje Evrope po pandemiji

V razpravi bo predvsem govora o tem, ali in kako bo Slovenija dejansko izkoristila milijarde evrov, ki so ji namenjene iz bruseljske blagajne po julijskem dogovoru na vrhu EU, in poiskali odgovore na naslednja ključna vprašanja: Kako daleč je Slovenija pri pripravi načrta za koriščenje evropskih sredstev? Kako dobro je Slovenija pripravljena na učinkovito porabo evropskih sredstev?

11:00
Evropski parlament Slovenija

Slovenija v Evropi – skupno delovanje in sodelovanje svobodomiselnih

Na dogodku bomo spoznali delovanje evropskih poslancev, liberalne politične skupine Renew Europe, evropskih institucij in geostrateški vidik Evropske unije, s poudarkom na umestitvi Slovenije. Iskali bomo odgovore na ključne izzive s katerimi se sooča evropski politični prostor v teh negotovih časih, ki jih je zaznamovala tudi kriza povezana s COVID-19.

Hotel Histrion, Obala 2, 6320 Portorož

10:00
Klemen Grošelj / Renew Europe

Slovenija v Evropi – skupno delovanje in sodelovanje svobodomiselnih

Na dogodku bomo spoznali delovanje evropskih poslancev, liberalne politične skupine Renew Europe, evropskih institucij in geostrateški vidik Evropske unije, s poudarkom na umestitvi Slovenije. Iskali bomo odgovore na ključne izzive s katerimi se sooča evropski politični prostor v teh negotovih časih, ki jih je zaznamovala tudi kriza povezana s COVID-19.

Hotel Histrion, Obala 2, 6320 Portorož

9:30
Klemen Grošelj / Renew Europe

Gospodarski preboj po COVID -19 z odgovornostjo do ljudi in okolja

Na okrogli mizi bodo sodelovali profesor na ekonomski fakulteti Jože P. Damijan, nekdanji državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca in večletni predsednik uprave Leka Vojmir Urlep ter evropski poslanec dr. Klemen Grošelj (Renew Europe), ki bo obenem dogodek moderiral. Zbrane bo v uvodoma pozdravil tudi predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec. Okrogla miza bo naslovila vrsto iztočnic na področju infrastrukture in zelenega dogovora, znanosti in razvoja ter povezavo med podjetništvom in digitalizacijo ter tehnologijo.

Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana

19:00
Klemen Grošelj / Renew Europe

Srečanje z Robertom Ljoljom, predsednikom uprave Lek d.d. in predsednikom Novartisa v Sloveniji

Namen srečanja – delovanje Leka in Novartisa v Sloveniji – predsedovanje Slovenije Svetu EU – evropska zakonodaja na področju javnega zdravstva in industrijske politike

Pisarna evropskega poslanca dr. Klemna Grošlja, Beethovnova 2, 1000 Ljubljana

13:00

Briefing z novinarji pred februarskim plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta

Obravnavane bodo naslednje tematike : Resolucija o stališču Evropskega parlamenta glede mandata za pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom (tbc) ; Razprava in glasovanje o trgovinskem in naložbenem sporazumu med EU in Vietnamom;

Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana

9:30
Evropski parlament Slovenija

Državna proslava ob kulturnem prazniku

Cankarjev dom, Gallusova dvorana

20:00

II. seminar za učitelje srednjih šol o Evropski uniji

Hiša Evropske unije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana

9:30
Akademija za politični menedžment in Evropski parlament Slovenija

Srečanje z vodstvom ZDUS

Srečanje z vodstvom ZDUS, predsednikom Janezom Sušnikom in podpredsednico Jožico Puhar. Pogovor na temo dolgotrajne oskrbe, dogodka  Medgeneracijski dnevi sožitja in projektu Starejši za starejše.

Hiša EU, Dunajska 20, 1000 Ljubljana

8:30
ZDUS

Zaključna konferenca v okviru projekta VSI SMO EU – Dialog mladih

Namen nacionalnega dogodka je predstaviti možnosti in priložnosti za mlade ter predstaviti različne ukrepe, ki so jih pripravili mladi skupaj s poslankami in poslanci v Evropskem parlamentu tekom projekta.

Hiša Evropske unije, Dunajska 21, 1000 Ljubljana

12:30
Mreža MaMa

Skupna seja Odbora za zadeve Evropske unije ter Odbora za zunanjo politiko

Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

8:30
Državni zbor Republike Slovenije

Slovenija je del Evropske zgodbe – TV Vaš kanal

Vabljeni k ogledu Tv Vaš kanal Četrtek 16.januar 2020 ob 20.00 uri Evropska poslanca dr. Klemen Grošelj in Irena Joveva o aktualnih temah kot so Brexit, zeleni dogovor,… https://www.vaskanal.com/arhiv/39-priloznostne-oddaje/983-slovenija-je-del-evrop

Tv Vaš kanal

20:00
renew europe
na snemanju oddaje Slovenija je del Evropske zgodbe

Sprejem obiskovalcev iz Slovenije

Sprejem obiskovalcev iz Slovenije na sedežu Evropskega parlamenta v Bruslju, kjer bo predstavitev dela v parlamentu ter druženje z volilkami in volilci.    

13:00

Poslanski večer

Predstavitev dela in aktualnih dogajanj v Evropskem parlamentu Županu, svetnicam in svetnikom , Občinski upravi in krajevnim skupnostim.

18:00