Novice o nakupu lokala odločno zavračam in jih pripisujem predvolilni vročici!

Spoštovane Litijanke, spoštovani Litijani!

 

Vsem, ki želijo ustvariti nasproten vtis, sporočam, da nisem pozabil na domači kraj. Moji načrti aktivnosti so, žal, v pretežni meri, tako kot življenja nas vseh, pogojeni z epidemiološkimi razmerami. In kot vidimo, so te razmere v naši domovini med slabšimi v Evropi. Vendar to ni ovira, da pri svojem delu ne bi upošteval tudi interesov lastnega kraja in regije. Nasprotno; ko sprejemam odločitve, izhajam iz tega, kaj je dobro za Litijo, Zasavje in Slovenijo. Nazoren primer tega je Sklad za pravični prehod, kjer smo uspeli oblikovati merila, po katerih je do sredstev upravičeno tudi Zasavje. Pogajanja s kolegi, ki so želeli več sredstev nameniti drugim evropskim regijam, so bila zelo zahtevna, vendar smo uspeli.

Svoje delo bom z ekipo soobčankam in soobčanom z veseljem predstavil na dogodku v Litiji, takoj ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. Tokrat pa se na vas obračam, zaradi razjasnitve govoric, ki jih zlobni jeziki vztrajno širijo po domačem kraju. Govorijo, da naj bi evropski poslanec Grošelj v Litiji za svojo ženo kupil lokal. Sam to pripisujem predvolilni vročici ali pa morda strahu nekaterih pred konkurenco. Močno upam, da razlog ni preprosta zloba in prislovična slovenska »foušija«. No, kakršnikoli že bili razlogi, zelo jasno in odločno povem, da evropski poslanec Klemen Grošelj ni kupil lokala, ne v Litiji, ne v Sloveniji in ne kjerkoli drugje. Ne zase ne za svojo ženo.

Naj ob tem dodam, da sem vesel, da se v Litiji vlaga v novo gostinsko ponudbo in upam, da če se ta, ki vlaga, piše Grošelj, to zanj ne predstavlja ovire ali celo prepreke. Prepričan sem, da smo kljub norostim aktualne vlade, dovolj zrela in demokratična družba, da to ne predstavlja ovire.

 

Zavoljo nas vseh Vas vse še enkrat naprošam, da se zaradi epidemije, ki divja in žal terja preveč žrtev, odločite za cepljenje oziroma z najboljšimi nameni upoštevate veljavne epidemiološke ukrepe.

 

Klemen Grošelj,

Evropski poslanec