V regijo pošiljamo sporočilo : “EU ne sprejema in ne more sprejeti preteklih nacionalističnih politik delitev, ki so že privedle do vojne”

Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj je v imenu politične skupine Renew Europe zahteval razpravo v Evropskem parlamentu o trenutnih razmerah v BIH. Dr. Grošelj (RENEW EUROPE / LMŠ) je prav tako poročevalec v senci politične skupine Renew Europe za BIH. Prepričan je, da bo razprava evropskih parlamentarcev vsekakor jasno in nedvoumno sporočilo celotni regiji, da Evropska unija ne sprejema nacionalističnih politik, ki temeljijo na delitvah, saj kot pravi sam, so le te že privedle do najbolj krvavih vojn na Zahodnem Balkanu.

 

»Nedavna dogajanja v BiH, predvsem pa blokada institucij BiH ter grožnje z odcepitvijo Republike Srbske, sta BiH pripeljali do točke, ko je njeno delovanje in obstoj resno ogrožen. Zelo verjetno je to največja grožnja tako BiH in regiji, po podpisu Daytonskega sporazuma pred 26. leti. Razpravo sem predlagal, saj menim, da lahko s tem v regijo pošljemo zelo jasno sporočilo, da EU ne sprejema in ne more sprejeti preteklih nacionalističnih politik delitev, ki so že privedle do vojne v devetdesetih prejšnjega stoletja in da je tisto, kar BiH in celotna regija potrebujejo, delujoče državne institucije. Le te so namreč nujno potrebne za sprejemanje reform, ki morajo na eni strani voditi k dvigu blagostanja ljudi v regiji in na drugi strani krepiti mehanizme vladavine prava, predvsem neodvisnost sodišč in tožilstev, ki morajo postati nosilci boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, ki sta ključna dejavnika in preprečujeta napredek države in regije. Zato se bom še naprej prizadeval, da bo EU na eni strani dosegla, tudi z uvedbo sankcij zoper ključne akterje, umik groženj z razpadom BiH in dosegla deblokado institucij BiH ter tako začela proces nujnih sprememb volilne zakonodaje in ustavnih sprememb v skladu z odločitvami Evropskega sodišča za človekove pravice, priporočili Beneške komisije in ustavnega sodišča BiH. Po drugi strani pa tudi ukrepe v okviru mehanizmov, ki so EU na voljo, da sproži proces krepitve načel vladavine prava v državi, predvsem z zagotavljanjem neodvisnosti pravosodja.

Samo tako bomo zagotovili, da se bosta BiH in regija dejansko začeli približevati EU in s tem okrepila možnosti za njeno članstvo v EU. S tem pa bomo tudi zagotovili mir v državi in regiji, katere destabilizacija bi imela neposredne negativne učinke na Slovenijo, njen varnostni položaj, kakor tudi na naše gospodarstvo. Strateški cilj in interes Slovenije je, da je regija stabilna in mirna, predvsem pa Slovenija, kakor tudi EU, nikakor ne moreta sprejeti nikakršnih idej o razgradnji BiH, kaj šele groženj z odcepitvijo, kar bi vodilo v novo prelivanje krvi in trpljenje ljudi. V slovenskem in EU interesu je zato BiH, katere institucije delujejo v skladu z dogovorjenim ustavnim redom in ki so sposobne sprejemati in izvajati nujno potrebne reforme, ki bodo posledično BiH omogočile približevanje EU. Z resnim in dokazljivim uresničevanjem reform, pa bo BiH in posledično tudi celotna regija, uspela preseči skepticizem, ki vlada v nekaterih državah članicah EU glede nadaljnje širitve EU.«