GOVORI

GOVORI

PLENARNA ZASEDANJA – obrazložitev glasovanja

Umik Velike Britanije iz EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019)

SREČANJA