Zavzemam se za politiko razvoja tehnološko napredno, okoljsko in klimatsko ter trajnostno na inovacijski odličnosti temelječe evropsko gospodarstvo.

Pomemben cilj vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije mora biti doseganje zastavljenih okoljskih in klimatskih ciljev, pri čemer pa moramo ohraniti evropska delovna mesta in zagotoviti globalno konkurenčnost evropskih gospodarstev.

Zagotoviti moramo uspešen, tehnološko trden in pravičen prehod v brezogljično družbo prihodnosti.

Želim brezogljično evropsko družbo, ki bo temeljila na globalno konkurenčnem tržno-socialnem inovativnem gospodarstvu, inovativnih in uspešnih malih in srednjih podjetjih, kakovostnih delovnih mestih.

Želim prispevati k energijski politiki in uniji, ki bo zagotavljala energijsko varnost in bo temeljila na virih energije, ki bodo okoljsko in družbeno sprejemljivi ter bodo zagotavljali energijo po tržno sprejemljivih cenah.