Zavzemam se za EU, v kateri ne bo dileme varnost ali pravice, ampak bo varnost, ena izmed nabora pravic vseh državljanov EU.

Skupno varnost in obrambo lahko zagotovimo skozi strateško partnerstvo med Natom in EU, pri čemer bo imela EU tudi potrebno strateško avtonomijo odločanja in delovanja.

Prispevati želim k EU, ki bo zagotavljala varnost vsem svojim državljanom, učinkovito in trajno varovala skupne zunanje meje, a hkrati zagotavljala najvišjo raven temeljih pravic in svoboščin.