• 2019

   

  Evropski parlament

  Izvolitev za evropskega poslanca v mandatu 2019-2024

 • 2018

  Ministrstvo za obrambo

  Imenovanje za državnega sekretarja

   

  2018

 • 2011

   

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Zaposlitev kot svetovalec, kasneje vodja kabineta

 • 2007

  Doktorska disertacija

  Kritični in problemski pristopi k preučevanju mirovnih operacij : (študija primera Republike Slovenije)

   

  2007

 • 2004

   

  Fakulteta za družbene vede

  Zaposlitev kot asistent

 • 2004

  Magistrsko delo

  Kognitivno-institucionalna analiza kriznega upravljanja in vodenja : (primer nesreč v Sloveniji)

   

  2004

 • 2002

   

  Fakulteta za družbene vede

  Zaposlitev kot mladi raziskovalec

 • 2000

  Diplomsko delo

  Analiza nacionalnovarnostnega sistema Ruske federacije

   

  2000

Sem človek pestrega nabora znanj in interesov ter širokega obzorja. Sem nekdanji raziskovalec in profesor s področja nacionalne in mednarodne varnosti, prav tako tudi nekdanji državni sekretar z Ministrstva za obrambo. Vodi me strateški premislek in srčno prizadevanje za varnejše okolje za vse ljudi. Prihodnost Evropske unije vidim v njeni sposobnosti, da zagotavlja varnost svojim državljanom in je hkrati sposobna ohraniti notranjo solidarnost.

.

.

Prizadevam si za Evropsko unijo, ki bo varna, mednarodno uveljavljena in notranje solidarna, saj lahko le takšna zagotavlja vsem svojim državljanom in prebivalcem kakovosten življenjski standard, svobodo gibanja, prost pretok blaga in storitev, spoštovanje in varstvo človekovih pravic ter visoko raven socialne varnosti in osebne svobode.