• KLEMEN
    GROŠELJ

Slovenija in EU zunanja politika

Podpiral bom Slovenijo, da se bo v okviru skupne zunanje in varnostne politike slišal njen glas, kot kredibilnega in spoštovanega partnerja v EU, kakor tudi v mednarodni skupnosti.

Zagovarjal bom skupno zunanjo in varnostno politiko, ki bo odražala potrebe in pričakovanja državljanov ter uspešno branila in uveljavljala interese celotne EU.

Prizadevam si za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki bo temeljila na vrednotah EU in ki bo hkrati zagotavljala varnost vsem njenim državljanom.