Podpiral bom Slovenijo, da se bo v okviru skupne zunanje in varnostne politike slišal njen glas, kot kredibilna in spoštovana partnerica v EU, kakor tudi v mednarodni skupnosti.

Zagovarjal bom skupno zunanjo in varnostno politiko, ki bo odražala potrebe in pričakovanja državljanov ter uspešno branila in uveljavljala interese celotne EU.

Prizadevam si za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki bo temeljila na vrednotah EU in bo hkrati zagotavljala varnost vsem njenim državljanom.