Srečanje s predsednico Državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič

Evropski poslanci slovenskih strank so se v Evropskem parlamentu srečali s predsednico Državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič. Vsak izmed njih je predstavil delovanje na svojih področjih in predsednici Državnega zbora zastavil vprašanje za nadaljnjo razpravo.

Dr. Klemen Grošelj je izpostavil delovanje v Odboru za zunanje zadeve in namenil pozornost razpravi o vojni v Ukrajini, na koncu pa je podal še mnenje o zelenem prehodu in o izzivih, s katerimi se bo Evropska unija na tem področju srečala.