GOVORI

GOVORI

PLENARNA ZASEDANJA – obrazložitev glasovanja

Osnutek sklepa Sveta o sistemu lastnih sredstev Evropske unije (A9-0146/2020 – José Manuel Fernandes, Valerie Hayer)

Sklad za pravični prehod (A9-0135/2020 – Manolis Kefalogiannis)

Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (A9-0137/2020 – Hannah Neumann)

SREČANJA