Evropski podnebni zakon (A9-0162/2020 – Jytte Guteland)

07-10-2020

Predlog podnebnih pravil sem podprl, saj menim, da EU nujno potrebuje tehnološko-razvojni preboj, s katerim ne bomo samo omejili in se soočili s posledicami podnebnih sprememb, ampak gre za preboj, katerega nujno potrebujemo za višje blagostanje vseh državljank in državljanov EU. Zato mora biti EU ambiciozna in si postaviti ustrezne cilje, vključno s 60 % zmanjšanjem emisij.