Vzpostavitev mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (A9-0170/2020 – Michal Šimečka)

07-10-2020

Mehanizem EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice sem podprl, saj menim, da je vladavina prava in spoštovanje ključnih vrednot EU temelj, brez katerega ta dolgoročno ne more preživeti.
Ta mehanizem bo omogočil ne samo obrambo temeljnih vrednot, ampak tudi njihovo krepitev in nadaljnji razvoj tako v EU kakor tudi v državah članicah. S tem mehanizmom pa nenazadnje tudi branimo demokratične evropske politične ureditve.