Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje v zvezi z vse večjimi zastoji na slovensko-hrvaški meji ob preverjanju t.i. covidnega potrdila. Omenjeni ukrep bi moral omogočati lažje prehajanje meja a več kot očitno v tej obliki oz. s tovrstnim procesom preverjanja povzroča zastoje. Posledice zastojev pa še najbolj občuti obmejno lokalno prebivalstvo. 

 

Prednostno vprašanje za pisni odgovor
za Komisijo
Člen 138 Poslovnika
Klemen Grošelj (Renew)

Zadeva: Podaljšanje čakalnih dob ob prehajanju meja zaradi preverjanja evropskega digitalnega
covid potrdila

V zadnjih tednih smo na slovensko-hrvaški meji priča nepreglednim kolonam in nemogočim, tudi več
urnim čakalnim dobam pri prestopu meje. V oči bodeta predvsem operativna nepripravljenost držav
članic na prevarjenjenje evropskega digitalnega covid potrdila in pa pomanjkanje usklajenosti
preverjanja potrdila na mejah med državami članicami.

To na eni strani lokalnemu prebivalstvu ob meji onemogoča normalno življenje, ki je že tako oteženo
zaradi ukrepov vezanih na preprečevanje ilegalnih prehodov meja. Na drugi strani pa je takšno stanje
nesprejemljivo za državljane EU, saj naj bi jim enotno evropsko digitalno covid potrdilo omogočilo
nemoteno prehajanje meja, kljub epidemiološkim ukrepom. Dogajanje na slovensko-hrvaški meji kaže
na to, da namen in cilji enotnega potrdila niso bili doseženi.

Zato sprašujem Evropsko komisijo: Ali in kako bo Komisija ukrepala glede na aktualno stanje pri
prehajanju slovensko-hrvaške meje, da bo to skladno s cilji zastavljenimi ob sprejetju enotnega
digitalnega covid potrdila?