“Zakaj s kolegico Ireno Jovevo nisva glasovala o Resoluciji o uvrščanju Ruske federacije med države podpornice terorizma?”

O končnem besedilu resolucije, ki bi Rusko federacijo uvrstila med države, ki podpirajo terorizem, nisva glasovala. Odločno obsojava rusko agresijo na Ukrajino in odločno podpirava ukrajinski boj za njeno ozemeljsko celovitost ter neodvisnost in obrambne napore pred rusko agresijo.

To dokazujejo vsa najina dosedanja glasovanja in tudi osebna prizadevanja. Tokrat sva se odločila izkoristiti možnost, ki jo kot evropska poslanca imava, ker tako pomembno besedilo mora biti usklajeno ne le z večino političnih strank v Evropskem parlamentu, pač pa tudi na ravni vseh institucij EU, predvsem pa mora biti utemeljeno na pravu EU in mednarodnem pravu ter mora odražati resnost in celoten obseg posledic, ki sledijo dodelitvi tovrstnega statusa. To je tudi eden od razlogov, zakaj so mnoge države Nata, vključno z ZDA, pri dodelitvi tovrstnega statusa zadržane, saj ima to konkretne mednarodno-pravne posledice (v primeru ISIS in Lafarge, recimo, zelo konkretne posledice).

Naj ob tem poudariva, da prav tako odločno podpirava in zagovarjava nujnost objektivne ter mednarodno neodvisne preiskave in sodno procesiranje oziroma ugotavljanje odgovornosti za vse vojne zločine, vojna hudodelstva in kršenje vojnega in humanitarnega prava ter prava človekovih pravic, toda – kot rečeno – vse v skladu z mednarodnim pravom. Samo tako lahko po koncu spopadov upamo in pričakujemo trajni mir med vojskujočima stranema. Pri tem bi želela poudariti še, da če se v EU odločimo, da je Rusija zaradi svojih dejanj v Ukrajini in tudi širše država, ki podpira terorizem, potem morajo temu slediti brezpogojni in odločni ukrepi, kakršne smo sprejeli v podobnih primerih v preteklosti.

Meniva, da všečni populizem, kateremu ne sledijo dejanja, v danih razmerah ni primeren. Naj ponoviva zelo jasno: Odločno obsojava rusko agresijo na Ukrajino, odločno podpirava ukrajinski boj za njeno ozemeljsko celovitost. Možnost, ki sva jo pri glasovanju uporabila tokrat, v ničemer ne spremeni najinih stališč.