Poslansko popoldne v Šentilju

19.5.2023

Dr. Klemen Grošelj ( RENEW EUROPE) nadaljuje serijo terenskih obiskov. Tako se je včeraj 18. maja mudil v občini Šentilj, kjer je v skladu z dosedanjo prakso obiskal predstavnike uspešnih podjetij. Opravil je  t.i. ogled terena, si ogledal najbolj pereče lokalne izzive v ter s predstavniki civilne družbe in politike v lokalni skupnosti opravil temeljit pogovor o tamkajšnjih problematikah. Tokrat je obiskal uspešno gradbeno podjetje Knuplež z več desetletno tradicijo. Žal pa se občina Šentilj v teh dneh sooča s hudimi posledicami zemeljskih plazov, kjer pomoč nudijo pripadniki civilne zaščite, Slovenske vojske ter prostovoljci. Dr. Grošelj je ob tej priložnosti izrazil zahvalo vsem, ki v teh težkih trenutkih z vsemi sredstvi po najboljših močeh in naporih blažijo posledice plazenja.

Predstavniki gradbenega podjetja so v pogovoru izpostavili hudo pomanjkanje delovne sile. Po besedah direktorja, pa bi na dolgi rok pripomoglo tudi tesnejše in predvsem dolgoročno sodelovanje s srednjimi šolami, kjer pa je potrebno kot pravi začeti uvajati večji obseg izvajanja praktičnega pouka. Želijo si, da bi mladi, čimprej postali v samem delovnem procesu samostojni. Po uspešni razbremenitvi regresa je kot pravi čas za resen razmislek o razbremenitvi tudi 13. plače oz. božičnice.

V štabu civilne zaščite, se je evropski poslanec seznanil s potekom dela vojske, civilne zaščite in prostovoljcev. Veseli ga, da se odločitev o takojšnjem aktiviranju Slovenske vojske v primeru naravnih nesreč, kaže v praksi kot pravilna in neizbežna.

Pogovor s predstavniki civilne družbe in politike na Turistični kmetiji Sirk pa je med drugim potekal tudi o problematiki odpadnih voda. Izpostavili so vse večji problem nedelovanja malih čistilnih naprav, ki kot pravijo od same vgradnje niso več predmet pregledov in nadzora. Velik izziv zanje predstavlja tudi hrup na avtocestnem odseku, ki pa bi z namestitvijo protihrupnih ograj močno izboljšal kvaliteto bivanja tamkajšnjih prebivalcev. Sanacija dotrajane  in izgradnja nove infrastrukture, ki bo omogočala boljšo povezljivost med kraji je po njihovih besedah na podeželju nujna za kakovosten razvoj.