Poročilo o varnostnih in obrambnih posledicah kitajskega vpliva na kritično infrastrukturo v EU

Danes sem v Evropskem parlamentu predstavil osnutek poročila o o varnostnih in obrambnih posledicah kitajskega vpliva na kritično infrastrukturo v EU.

Potreben je nujen razmislek o tem, kako povečati strateško avtonomijo EU in zmanjšati njeno odvisnost od zunanjih vplivov. Evropska kritična infrastruktura vse bolj dovzetna za zunanji vpliv, zato pozdravljam nedavne zakonodajne ukrepe za povečanje odpornosti kritičnih subjektov v EU.

Pozdravljam tudi predlog Komisije, namenjen preprečevanju uhajanja občutljivih nastajajočih tehnologij s pripravo seznama tehnologij z dvojno rabo, ki bo temeljil na ozko opredeljenih in v prihodnost usmerjenih merilih, kot so morebitna omogočitvena in preobrazbena narava tehnologije, tveganje združevanja vojaških in civilnih vidikov ter zlorabe tehnologije za kršenje človekovih pravic; poziva Komisijo in države članice, naj čim prej opredelijo in izvedejo ustrezne zaščitne ukrepe za tehnologije z dvojno rabo.

Pozivam tudi Komisijo, naj predlaga nov zakonodajni okvir za zmanjšanje varnostnih tveganj, ki jih predstavljajo dobavitelji sistemov podmorskih kablov; poudarja, da je treba dobaviteljem sistemov kablov, kot so kitajska podjetja, preprečiti izmenjavo podatkov z obveščevalnimi službami in zaščititi infrastrukturo pred zunanjimi vdori ali zlonamernimi napadi.

Evropski parlament bo končno poročilo obravnaval januarja na rednem plenarnem zasedanju. Celotno poročilo je dostopno na: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/PR/2023/09-18/1281950SL.pdf