Renew goes local – Razvoj družbe mora temeljiti na demokratičnih vrednotah

Evropski poslanec iz vrst LMŠ / RENEW EUROPE dr. Klemen Grošelj je v soboto 29.1.2022, v Kamniku, gostil srečanje z imenom “Renew goes local”, kjer je bilo največ poudarka na razvoju ter pomenu liberalno demokratičnih vrednot. Skupaj z gosti Dr. Alemom Maksutijem, Matjažem Steržetom, Matejem Špeharjem ter predsednikom stranke LMŠ Marjanom Šarcem so zbranim podali svoja videnja in poglede o nujnosti spoštovanja vladavine prava, demokratičnih načel ter pomenu vključevanja civilne družbe.

Dr. Grošelj je zbranim predstavil vlogo liberalne politične skupine Renew Europe v Evropskem Parlamentu, kot tudi vlogo stranke LMŠ znotraj same politične skupine. Renew Europe je kot tretja največja politična skupina pomemben dejavnik  v procesu priprave in sprejemanja zakonodajnih predlogov. Izpostavil je ključna področja, ki bodo močno vplivala na odnos do varovanja okolja, kot je denimo Fit for 55. Ni izpustil razvojne priložnosti v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, kjer bo po besedah evropskega poslanca najpomembneje vlagati v raziskave, razvoj ter znanost. Kot pravi je prepričan, da lahko samo na temeljih demokratičnih vrednot in doslednem upoštevanju vladavine prava Unija, s čimer tudi njene članice, naredijo preboj.

Sterže je opozoril na pomen medgeneracijskega sodelovanja ter vloge mladih v političnem prostoru. Prepričan je, da morajo biti izhodišče evropske vrednote, če želimo uspešno spodbujati aktivno državljanstvo pri ljudeh. Medijski prostor ponuja raznolikost in mladi zagotovo več informacij o delovanju političnih strank dobijo na spletu, natančneje na socialnih omrežjih, starejši pa v t.i. konvencionalnih oblikah medijev. Primarna naloga, političnih strank pa mora biti medgeneracijski preplet informacij, zato so zaželeni podmladki ali seniorske skupine v strankah.

Dr. Maksuti je zbranim približal svoj pogled liberalne prihodnosti. Po njegovem mnenju je liberalni prostor tisti, ki bo uspešno odgovoril na vse vrste ekstremizma v družbi. Saj v ospredje postavlja človeka, z vsemi svojimi svoboščinami, hkrati pa skrbi za socialno blaginjo slehernika, ne glede na njegov status v družbi. Opozoril je na porast iliberalnih gibanj v Evropi, kamor se žal  v zadnjem obdobju umešča tudi Slovenija. Tako so denimo v neliberalnih sistemih ogrožene svobodne in poštene volitve, delitev oblasti, pravna država oz. vladavina prava, varovanje temeljnih človekovih pravic ter svobodni mediji. Liberalna prihodnost Evrope, bi se po njegovem mnenju morala odražati med drugim tudi v tem tako, da posnema dosežke povojno demokratično državno blaginjo, ki bi se morala preslikati na nadnacionalno raven.