“Vse se začne in konča na lokalni ravni”

V petek 12.maja je v Hotelu Paka v Velenju Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj (RENEW EUROPE / GIBANJE SVOBODA) gostil dvodnevni dogodek z imenom RENEW GOES LOCAL. Grošelj je član politične skupine Renew Europe, ki v Evropskem parlamentu šteje 101 poslancev iz kar 23 držav članic. Prenovitelji Evrope tako zasedajo tretje mesto v Evropskem parlamentu, za Evropsko ljudsko stranko in Socialisti. Na dvodnevnem dogodku, ki je prvi dan potek v obliki predavanja ter vprašanj s strani udeležencev in drugi dan v obliki delavnic, so poleg evropskega poslanca sodelovali, minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer ter poslanec v Državnem zboru RS in dolgoletni župan občine Borovnica, Bojan Čebela. V soboto 13. maja se je dogodek odvijal v okviru interaktivnih delavnic, katere sta vodila Matej Grah in  Živa Smolnikar.

 

Dr. Grošelj je uvodoma predstavil svoje delo v Odborih, katerih član oz. nadomestni član je. Opisal je delovanje in vrednote politične skupine Renew Europe in pomen delovanja ter prenašanja vrednot na lokalno raven. Po mnenju dr. Grošlja se vse začne in konča na lokalni ravni. Prepričan je, da morajo ideje prihajati po t.i. modelu od spodaj navzgor. Udeleženci dogodka so izpostavili, da ravno tovrstna druženja in izmenjave mnenj in pogledov pripomorejo k večji participaciji. Ob dejstvu, da je dogodek potekal v osrednji občini Šaleške doline ni šlo mimo Zelenega dogovora in Sklada za pravičen prehod.

Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer se je zahvalil evropskemu poslancu iz vrst liberalcev – RENEW EUROPE, dr. Klemnu Grošlju za povabilo na dogodek in naslavljal tematike, ki jih v javnem prostoru po njegovem mnenju moramo odpirati, in sicer energetska varnost, obnovljivi viri energije, jedrska energija,… Prepričan je, da imamo v Sloveniji in v Evropi, ogromne potenciale na področju sončne, hidro in vetrne energije, zato morajo postati prioriteta vseh držav članic. Kot pravi sam, tovrstno stališče od nas zahteva čas Zeleni dogovor. ” Sam sem velik zagovornik jedrske energije, saj nudi stabilnost v energetskem kolaču, a kot družba si moramo odgovoriti na vprašanja, koliko nas bo to stalo in ali smo sposobni narediti vse, da bodo morebitna tveganja ob procesih pridobivanja in skladiščenja odpadkov za okolje in družbo ničelna.” je poudaril minister Kumer.

 

Dolgoletni župan občine Borovnica in poslanec v Državnem zboru, Bojan Čebela pa je spregovoril podobnostih in razlikah med delov na lokalni ter državni ravni. V obeh primerih je po mnenju Čebele v ospredje postaviti človeka in njegove potrebe. Razliko med trenutnem poslanstvom in funkcijo župana vidi predvsem v tem, da  je kot župan gledal na celoto kot občino Borovnica, medtem ko ima sedaj pri svojih odločitvah pred seboj sliko celotne Slovenije saj je predstavnik vseh državljanov. Vsi ukrepi naj bodo sprejeti v dialogu z lokalno in državno skupnostjo. “Ljudi je potrebno o spremembah obveščati. Še več, potrebno je skupaj s civilno družbo ustvarjati napredek v družbi. Zato sem pri svojem županovanju stavil na transparentnost in dialog.” je sklenil poslanec Čebela.