“Močna Evropska unija je tista, ki razume potrebe lokalne skupnosti”

V soboto 14.11.2023 je Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj v imenu politične skupine v Evropskem parlamentu RENEW EUROPE, gostil še enega v nizu dvodnevnih dogodkov z imenom – RENEW GOES LOCAL. Dogodek je bil razdeljen v dva sklopa in sicer v prvem dnevu interaktivna predavanja z evropskima poslancema Klemnom Grošljem in Ireno Jovevo (RENEW EUROPE), ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ministrom za obrambo RS Marjanom Šarcem, poslanko Državnega zbora Tamaro Vonta in nekdanjim vodjo liberalne poslanske skupine LMŠ, Branetom Golubovićem in nekdanjim poslancem iz iste stranke Aljažem Kovačičem. Drugi dan pa je potekal v okviru simulacije različni situacij s poudarkom na skupinskem delu.

Evropski poslanec je uvodoma na kratko predstavil sestavo in delovanje politične skupine RENEW EUROPE ter svoje aktivnosti v odborih AFET, ITRE in SEDE. Prav tako je izpostavil pomen Zelenega prehoda za prihodnost Unije. Resda je v javnosti morda slišati glasne kritike na račun preambicioznega načrta, da je vse skupaj drago, da ljudje še niso pripravljeni, a po mnenju dr. Grošlja je najdražje, če na področju varovanja okolja in zelenega prehoda ne naredimo nič. Po njegovem mnenju to retoriko strašenja potencirajo predvsem stranke, ki nimajo rešitev za izzive prihodnosti. Gospodarstvo se že in se še bo prilagodilo, mi Evropejci pa bomo samo na ta način sledili cilju neodvisnosti in zmanjševanju emisij, tako imamo denimo odličen mehanizem in sicer t.i. JTF oz. Sklad za pravičen prehod za dve premogovni regiji Šaleško dolino in Zasavje, je sklenil Grošelj. Poslanka Irena Joveva je poudarila, da predstavniki v Evropskem parlamentu ne morejo imeti pravega vpogleda, če niso v stiku z lokalno skupnostjo, zato so po njenem mnenju tovrstni dogodki odlična priložnost, za izmenjavo mnenj in pogledov, ki jih potem tudi lažje poslanci predstavijo kolegom v parlamentu. Evropska poslanca, sta izpostavila pomen krepitve delovanja liberalnih strank v državah članicah s politično skupino Renew europe, saj sta prepričana, da le sredinska – liberalna opcija lahko ponudi prave odgovore na izzive pred katerimi se nahaja Evropa in svet.

Kovačič in Golubovič vidita največji potencial v aktivni lokalni skupnosti, saj le ta lahko prenese/izpostavi tako akutne kot dolgoročne projekte v v občinah od koder prihajajo. Hkrati pa mora biti vzpostavljena nenehna komunikacija s poslanci v nacionalnem parlamentu iz njihovih okrajev, da skupaj s predstavniki ministrstev karseda hitro preučijo možnosti posameznega projekta. Največ možnosti za realizacijo pa bodo občine imele v kolikor se bodo med seboj povezovale in bodo projekti zasnovani širše/regijsko, sta izpostavila.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da v luči nedavnih poplav zasledujejo cilje t.i. razvojno sanacijske politike. Kar po mnenju gospe Bratuše pomeni, da ni cilj le povrnitev v stanje pred poplavami, pač pa sanacija, ki bi preprečevala podobne katastrofe. Tovrstnih pojavov bo vse več, kajti narava nam ne prizanaša. Ne samo Slovenija, celotna Evropa se sooča s posledicami naravnih ujm, zato druge možnosti, kot da so ukrepi in vlaganja naravnan v blaženje posledic naravnih nesreč enostavno nimamo.

Minister za obrambo Marjan Šarec je kot dolgoletni župan izpostavil pomen dobro organiziranih štabov civilne zaščite v času naravnih nesreč in ujm. Dolgoletne izkušnje županovanja pa skušal prenesti prisotnimi in pri tem poudaril, da občina lahko doseže preboj le z uspešnim črpanjem evropskih sredstev za kar pa je nujno povezovanje z ostalimi občinami v bližini ter v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi. Najboljše ideje so tiste, ki prihajajo od spodaj navzgor, je zaključil Šarec.

Poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije Tamara Vonta vidi vlogo poslancev pri posameznih projektih predvsem v tem, da postanejo prepoznani v širšem prostoru Slovenije. Prav gotovo je predpogoj za uspešnost projekta, najširša vključenost vseh deležnikov. Brez civilne družbe, torej društev ter drugih nevladnih organizacij, ki pa morajo najti skupni jezik tudi s politiko najprej na lokalni ravni ter kasneje na državni ravni, nima veliko možnosti za uspeh.

Drugi dan dvodnevnega dogodka je bil v znamenju delavnic, kjer so mentorji sprva uprizorili več scenarijev, kako na lokalnem nivoju zaznati potencialne kadre oz. osebe, ki promovirajo Renew Europe vrednote. Prav tako, so mentorji uprizorili potek scenarija za uspešno pokrivanje PR na posameznih dogodkih ter ključne točke sporočanja na digitalnih platformah. Na koncu pa so se dotaknili priprave in izvedbe Renew projekta, kaj vse je potrebno za uspešno izvedbo le tega.